En historisk mötesplats får en ”ansiktslyftning”

Efter många år av hårda västkustvindar,  så ser vi nu över vår fasad mot Södra hamngatan.