ECONOS 24-27 April

ECONOS
24:e- 27:e April 2016 arrangerades ECONOS 2016 i Göteborg på Chalmerska Huset och ca 40 deltagare från både Europa och USA träffades för att diskutera utveckling av icke-linjära optiska mätmetoder och dess tillämpningar.
ECONOS är en årligen återkommande konferens som har sitt ursprung i utveckling och tillämpning av CARS (Coherent Anti-stokes Raman Spectroscopy) men inkluderar numera all icke-linjär spektroskopi, teoretisk och experimentell, och dess tillämpningar. Syftet är att personer som arbetar med utveckling av icke-linjära optiska metoder ska kunna mötas och diskutera med varandra.
På ECONOS 2016 i Göteborg hölls 23 muntliga presentationer, varav 6 st var inbjudna talare både från Sverige, Europa och USA. Utöver de muntliga presentationerna hölls poster presentationer med work-in-progress. ‪#‎CHALMERSSKAHUSET